Als begeleider

Er zijn 2 mogelijkheden om bezoldigd in De Wroeter Maatwerkbedrijf te werken:

• Als begeleider-teamlid. Openstaande vacatures worden gepubliceerd op deze website, occasioneel ook in Het Belang van Limburg.

• In het kader van een werkervaringsproject (WEP): tijdelijke contracten van 1 jaar. Openstaande vacatures worden bekendgemaakt op deze website en via de VDAB. Voorwaarde: minstens 2 jaar uitkeringsgerechtigd werkloos zijn. Werknemers in een WEP zijn geen begeleiders-teamleden. Zij voeren praktische en ondersteunende taken uit.

• Sollicitaties kunnen schriftelijk gericht worden naar: Wim Mommeyer, De Wroeter Maatwerkbedrijf,
St. Rochusstraat 7, 3720 Kortessem of mail wim.mommeyer@dewroeter.be

 

Als vrijwilliger

Vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in het Wroeter-geheel. Sommige vrijwilligers werken
tijdelijk mee, anderen op langere termijn.

• Een vrijwilliger wil zich onbezoldigd inzetten en samen met anderen iets zinvols doen.
• Een vrijwilliger heeft een groot hart voor alle mensen die in De Wroeter actief zijn. Hun aanwezigheid en inzet is een verrijking voor iedereen.
• Een vrijwilliger kan geen beroep doen op persoonlijke begeleiding zoals voorzien voor deelnemers.
• Een vrijwilliger bezit voldoende maturiteit, stabiliteit en talenten om zelfstandig taken op zich te nemen.
• Vrijwilligers worden in De Wroeter ingeschakeld naargelang de noden en naargelang hun interesses: verkoopstaken, inpakwerk,buitenwerk, vervoer, enz.
• Voor een aantal taken wordt een beperkte vrijwilligersvergoeding voorzien.
• Vrijwilligers zijn in De Wroeter verzekerd en er wordt een overeenkomst opgesteld.

Wil je in De Wroeter vrijwilligerswerk doen, neem dan contact op met Riet Willems 011 37 52 92 of mail riet.willems@dewroeter.be

 

Als stagiair

In het kader van een opleiding kan je stage doen op De Wroeter.
Neem daarvoor contact op met op met Ilse Machiels 011 37 52 92 of mail ilse.machiels@dewroeter.be

• Wij verwachten dat stagiairs een passend geneeskundig onderzoek ondergaan bij de externe bedrijfsgeneeskundige dienst die verbonden is aan hun school of opleidingsinistituut.
• De Wroeter Dagcentrum beschikt over een risicoanalyse en een werkpostfiche.
• Stage-uren benaderen zoveel als mogelijk de gewone werktijd; dus ook tijdens (school-) vakantieperiodes.
• In het kader van de opleiding kunnen stagiairs participeren aan de teamvergaderingen.

Als medewerker

Er zijn vier mogelijkheden om als medewerker in De Wroeter Maatwerkbedrijf of Opleidingscentrum te werken:

• Als medewerker sociale werkplaats, dit is een arbeidscontract van bepaalde of onbepaalde duur.

• Wie komt in aanmerking?
- je voldoet aan de voorwaarden: 5 jaar inactiviteit + max diploma LSO of BSO of BUSO
• er is een vacature die bekendgemaakt is op de website van de VDAB
of
je doet een vrije sollicitatie
• sollicitaties kunnen schriftelijk naar Ilse Vanspauwen, De Wroeter Maatwerkbedrijf,
St. Rochusstraat 8, 3720 Kortessem of mail ilse.vanspauwen@dewroeter.be
Voor meer info kan je ook telefoneren naar 011/360.418.

• Als medewerker arbeidszorg/vrijwilliger, dit is een vrijwilligersovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur:
• Wie komt in aanmerking?
- personen met een ticket arbeidszorg (geattesteerd via GTB)
of
- personen met een vervangingsinkomen die nood hebben aan een zinvolle dag invulling
• Je kan je schriftelijk kandidaat stellen bij Riet Willems, De Wroeter Arbeidscentrum, St. Rochusstraat 8, 3720 Kortessem of via mail riet.willems@dewroeter.be
of je kan telefoneren naar 011/360.418.• Als medewerker wep+, dit is een tijdelijk contracten van 1 jaar.
• Wie komt in aanmerking?
- personen die min 2 jaar uitkeringsgerechtigde werkloze zijn
- personen die min 1 jaar uitkering krijgen van het OCMW
• er is een vacature bekendgemaakt via de website van de VDAB
of
je doet een vrije sollicitatie
• Je kan je schriftelijk kandidaat stellen bij Ilse Machiels, De Wroeter Opleidingscentrum, St. Rochusstraat 7, 3720 Kortessem of via mail ilse.machiels@dewroeter.be
of je kan telefoneren naar 011/360.418


• Als medewerker art 60, dit is een tijdelijk contracten van meestal 1 tot max 2 jaar afhankelijk van je leeftijd en je tewerkstellingsverleden. Het OCMW is werkgever.
• Wie komt in aanmerking?
- Personen die een uitkering genieten van het OCMW
• Je kan je best richten tot de tewerkstellingsdienst van jouw OCMW
• Ilse Machiels is inschakelingscoach bij De Wroeter, en volgt het traject van de medewerkers art 60 op.
Ilse Machiels, De Wroeter Opleidingscentrum, St. Rochusstraat 7, 3720 Kortessem of via mail ilse.machiels@dewroeter.be
of je kan telefoneren naar 011/360.418