نقاله تسمه ، نوار نقاله کمربند ، از سنگ شکن های سنگی استفاده شده است